Gyenes Viktor bejegyzései

I. Egyházmegyei sportnap

2018. május 24-én első alkalommal került megrendezésre a Veszprémi Református Egyházmegye sportnapja Alsóörsön, amelyre az egyházmegye református iskoláit várták a szervezők: Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Litér, Papkeszi, Csajág és Balatonfőkajár diákjai mérték össze tudásukat, erejüket fociban és asztaliteniszben. Iskolánkat 16 diák képviselte a sportnapon, név szerint:

5. osztály: Fellner Máté és Levente, Tóbiás Barnabás
6. osztály: Vidics Ádám, Ábrahám Zalán
7. osztály: Majoros Patrik, Frank Bence, Tornyos Péter, Balogh Alex
8. osztály: Kucserka Szabolcs, Borsos Krisztián, Supán Szilveszter, Farkas Levente, Gardó Levente, Babai Rózsa

Az 5-6. osztályos korcsoport fiú labdarúgói becsületes küzdelemmel a 3. helyezést érték el,

Babai Rózsa asztaliteniszben 2. helyezést, Gardó Levente szintén asztaliteniszben különdíjat kapott, míg a 7-8. osztályos fiúk focicsapata 3. helyezést ért él.

Az eredményhirdetést követően ebéddel várták a szervezők a megfáradt résztvevőket, majd a hazautazás következett.

Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk a sportnapon, jövőre újra jövünk!

Spengler András testnevelő tanár és Gyenes Viktor kísérő tanár

Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Verseny 2018

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a festőművész nevét viselő, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár harmadszor hirdette meg a Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékversenyt 2018. május 18-án.

A verseny két részből állt. Az első feladat bármely Vágfalvi Ottó festmény átiratának, parafrázisának elkészítése. Több mint 70 diák, 6 iskolából vállalkozott arra, hogy saját képére formál egy Vágfalvi alkotást. A 78 beérkezett munka közül zsűrizés után a legszebb 37 képpel pályázó alkotó kapott meghívást a következő fordulóra. A Litéri Református Általános Iskolát Veiczer Dorina (7. osztály), Békési Bianka, Károlyi Zsófia, Luka Rebeka (5. osztály), Harnos Hanna (4. osztály), Kondics Kitti és Rumi Boglárka (3. osztály) képviselte 2018. május 18-án a döntőben, ahol a feladat egy Vágfalvi Ottó festmény részletének továbbgondolása, folytatása volt.

A kezdeti izgalmakat leküzdve, jó hangulatú, közel két órás alkotó munka után a gyerekek ebédelni, majd bobozni indultak. Közben a zsűri megkezdte munkáját. A rendezvény fővédnöke, a névadó lánya, Vágfalvi Katalin mellett Jáger István és Fábián László grafikus művészek vállalkoztak arra, hogy az elkészült alkotásokat értékeljék. Mindhárman egyet értettek abban, hogy évről évre egyre nehezebb döntést hozniuk, még akkor is, ha „csak” a művészeti versenyeken alkalmazott arany, ezüst és bronz ecsetdíj tulajdonosait kellett megnevezniük. Délután fél négykor a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ kiállítótermében került sor az eredményhirdetésre, ahová már az érdeklődő szülőket is szeretettel vártuk, és tudósított róla a Veszprémi Napló és az Öböl-TV is. A kiállító terem falait a versenyen készült alkotások mellett eredeti Vágfalvi képek díszítették, így az ifjú alkotók még jobban megismerhették a verseny névadójának alkotásait. Vendégeket a Művészeti Iskola zenészei lepték meg egy kis műsorral, majd Fábián László és Jáger István is beszámolt a zsűriben megfogalmazódott gondolatokról. Dicsérte az elkészült munkák alaposságát, kidolgozottságát, a kreatív ötleteket és a megvalósításhoz választott technikákat egyaránt. Majd mindenki átvehette jól megérdemelt ajándékát.

A litéri tanulók eredményei:

Veiczer Dorina                  BRONZECSET-DÍJ

Békési Bianka                    EZÜSTECSET-DÍJ

Luka Rebeka                      EZÜSTECSET-DÍJ

Károlyi Zsófia                     BRONZECSET-DÍJ

Harnos Hanna                   BRONZECSET-DÍJ

Kondics Kitti                       BRONZECSET-DÍJ

Rumi Boglárka                   EZÜSTECSET-DÍJ

Úszásoktatás beszámoló

Április 11-től 1. 2. és 3. osztályos diákjaink a balatonfűzfői uszodában 10 órás úszásoktatáson vettek részt. A gyerekek a lebegés, a siklás, a hát- és gyorsúszás alapjaival ismerkedtek meg a kismedencében szakoktatók irányításával. Voltak gyerekek, akik kezdetben nagyon féltek, megijedtek, ha arcukat víz érte. Azonban a kezdeti nehézségeken a türelmes oktatók segítettek túllendülni. A harmadikosoknál már tapasztalható, akik elsős korukban félve jártak uszodába, ma már felbátorodva végezték a feladatokat. A harmadik foglalkozástól a 2. é3. diákok jó része a nagymedence szélső pályáján is kipróbálhatta magát.

Örömmel mondhatjuk, a nyári szünetre úgy engedjük alsós gyermekeinket, hogy többségük nem fél a víztől, vízbiztonságuk megfelelő, sőt sokan egész ügyesen lebegnek, siklanak is. Reméljük, a szünetben sok kisgyereknek lesz lehetősége arra, hogy a most megtanult alapokra építve ténylegesen is megtanuljon úszni.

Hálásan köszönjük Litér Község Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal megvalósulhatott az úszásoktatás!

 

 

Bérmálkozás

2018. május 21-én, Pünkösd hétfőn, iskolánk két nyolcadik osztályos tanulója a bérmálás szentségéhez járult. Az ünnepi szentmisére a balatonfűzfői Jézus Szíve Plébániatemplomban került sor, amelyet Szerenka Miklós érseki helynök és Laposa Norbert atya koncelebrált.

Göndöcs Bálint László és Wolher Armando sok éves hitoktatás, alapos felkészítés és szorgalmas szentmise látogatások után váltak keresztény nagykorúvá.

„Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben és általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani. Gondoljunk csak bele, hogy ez milyen fontos: a Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fiatalok részesüljenek ebben a szentségben.” (Ferenc pápa)

Köszönjük Miklós atyának a bérmálás kiszolgáltatását, Norbert atyának és katolikus hitoktatóinknak a felkészítést, a szülőknek, keresztszülőknek és a bérmaszülőknek az útmutatást.

Örülünk, hogy tanulóink a Szentlélek 7 ajándéka által megerősödve hagyhatják el iskolánkat, majd életük további szakaszában példaképpé válhassanak társaik számára.

Rajzpályázat a Madarak és Fák napja alkalmából

A Madarak és fák napja alkalmából a Diákönkormányzat rajzpályázatot hirdetett négy kategóriában. Végül az alsó tagozatos tanulók bizonyultak lelkesnek, így két kategóriában indultak tanulóink. A kész alkotásokat a egy tanár és két 8. osztályos diák értékelte.

Eredmények:

1-2. osztály:

  1. helyezés- Kozó Hanna
  2. helyezés- Szamosi Ádám
  3. helyezés- Waldmann Luca

Különdíj- Kondás Zsófia

3-4. osztály:

  1. helyezés- Gerencsér Jázmin
  2. helyezés- Kondics Kitti
  3. helyezés- Paizs Péter Dániel

A nyertesek színesceruzát és oklevelet kaptak.

Minden résztvevőnek gratulálunk és reméljük, hogy jövőre még több rajzot készítenek még többen!

Diákönkormányzat

Konfirmáció pünkösdvasárnap

2018. május 20-án, pünkösd vasárnapján, általános iskolánk nyolc református nyolcadik osztályos tanulója konfirmált gyülekezetünkben. Farkas Levente, Góz Barbara, Harnos Emese, László Luca, Kondics Norbert, Kucserka Szabolcs, Supán Szilveszter és Takács Maximilián lettek ezáltal református gyülekezetünk felnőtt, úrvacsorával élő tagjaivá.

A szép ünnepség keretében megtelt a református templom. Először Supán Szilvesztert kereszteltük meg, és kértük rá Isten áldását. Ezután Szabó J. Róbert lelkipásztor igehirdetése következett, amely arról szólt, hogy amikor Jézus a Szentlélek által a szívünkbe költözik, megelevenedik az életünk, és többé már nem saját elfogyatkozó erőnkre, saját véges bölcsességünkre, saját bizonytalankodásunkra kell hagyatkoznunk, mert Krisztus kezében veszi az életünket, és Szentlelke által irányítani fogja a gondolatainkat és tetteinket. A gyülekezet nevében Halmy Gyula köszöntette az ifjú konfirmandusokat, a gyülekezet pedig a 134. zsoltár harmadik versének soraival, „megáldjon téged az Isten…”,  imádkozott a fiatalokért.

Isten áldását kívánjuk mind a nyolc konfirmandus életére!

Medve Szabadtéri Matekverseny

2018.05.12.-én szombaton a veszprémi Pannon Egyetemen került megrendezésre a Medve Szabadtéri Matekverseny.
1200 versenyző 6 kategóriában mérhette össze matematika tudását és állóképességét.
Iskolánkat két csapat képviselte a versenyen.
A „Medvebocs” kategóriában Fellner Levente, Fellner Máté és Tóbiás Barnabás 157 induló csapatból az előkelő 54. helyen végzett és arany fokozatot ért el.
A nyolcadikosok csapata Eősze Laura, Bakos Gergő és Farkas Levente részvételével a „Kismedve” kategóriában szintén nagyon jól teljesített, ők a 127 induló csapatból az 57. helyen végeztek és ők is „aranymedve” rangot érdemeltek ki.
Gratulálunk mindkét csapatnak a kitartásért és színvonalas részvételért és köszönjük Riba Somlai Zsanettnak a sok segítséget. Felkészítő tanár: Tasi Sándorné, Anita néni!

Újabb fejlesztések a “Menő menza” pályázat keretében

A héten újabb szakaszhoz érkezett a Litéri Iskoláért Alapítvány “Menő menza Litéren” (EFOP 1.8.5-17) pályázatának megvalósítása: az iskolakertbe felállításra került a szerszámtároló, a két ebédlőnkbe pedig új étkezőasztalok és székek érkeztek. A tárgyi eszközbeszerzések értéke több, mint 1 millió Forint. Az eszközökön kívül folyamatosak az egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos tájékoztató-felvilágosító órák is: ezen a héten a 7. osztályosaink vettek részt 3 interaktív órán.

 

I. helyezés a kistérségi történelemversenyen!

A Veszprémi Báthory István Általános Iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Ennek alkalmából kistérségi történelemversenyt hirdettek, melynek témája a névadó tiszteletére a magyar-lengyel kapcsolatok voltak Báthory István korában. A versenyen háromfős, általános iskolás diákokból álló csapatok vehettek részt.  Novembertől kezdődően 3 levelezős fordulóra került sor, majd 2018. május 7-én a szóbeli döntőre. A versenyre 9 csapat nevezett, a döntőn 5 csapat vett részt, és játékos feladatok (activity, plakátkészítés, totó, képfelismerés, előzetes feladat) során dőltek el a helyezések.

Iskolánkat Borsos Krisztián, Király Mátyás és Gardó Levente 8. osztályos tanulók képviselték, és I. helyezést értek el. Jutalmul könyvet és édességet kaptak, melyeket – az oklevéllel együtt – a szervező iskola igazgatónője adott át.

Tarnóczai Géza, felkészítő tanár