Intézményvezetői tájékoztatás – aktualizálva

Tisztelt Szülők, Iskolapolgárok!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a tanév hátralévő részéről.

1. A tanítási év – az EMMI rendelet értelmében – nem változik, tehát 2020. június 15-ig tart.

2. A digitális tanrend érvényben marad, tehát nem indul újra a nappali rendszerű tanítás az intézményben.

3. A digitális tanrendben az utolsó tanítási nap: 2020. június 10. (szerda).

4. Ezt követően tanítás nélküli munkanapok lesznek a tanév lezárása céljából.

5. 2020. június 2-től (hétfő) felzárkóztatás, korrepetálás és a tananyagok ismétlése céljából azon diákjaink számára, ahol a család nem tudja biztosítani a gyermek felügyeletét, kiscsoportos foglalkozást illetve gyermekfelügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint:
5.1. A felügyelet igénybevételét telefonon lehet igényelni a 0688/588-021-es telefonszámon.
5.2. CSAK étkezésigénylés (ahogy eddig is történt) > iskolatitkárnál telefonon (0688/588-021, Kisantal Zsuzsa).
5.3. Június 26-ig folyamatosan lehet az iskolán keresztül étkezést és gyermekfelügyeletet igényelni.
5.4. A pedagógus által vezetett foglalkozások munkanapokon 7.30-12.00-ig tartanak, ezt követően 12.00-17.00-ig összevont gyermekfelügyeletet biztosítunk.
5.5. A digitális tanrend szerinti oktatás ezen időszak alatt is folytatódik, tehát a gyermekfelügyeletet igénybe vevők számára is teljesíteni kell az ott leírt követelményeket, azonban az intézményben az ehhez szükséges eszközöket biztosítani nem tudjuk.
5.6. Az iskolai foglalkozások nem helyettesítik a digitális tanrend feladatait, tekintettel, hogy pedagógusaink egyszerre nem tudják a két feladatot párhuzamosan ellátni.
5.7. Az iskolabusz szervezése a jelentkezők számának függvényében történik.

6. Tanévzáró ünnepélyt nem tartunk.

7. A bizonyítványokat 2020. június 16-án és 17-én adjuk át osztálykeretben az alábbiak szerint:
7.1. Kérjük, hogy minden családból maximum 1 fő kísérje el a gyermeket, de a kísérők a tantermekbe ne menjenek be, hanem az iskolaudvaron várakozzanak!
7.2. Az egészségügyi szabályok betartása miatt arcot eltakaró maszk használata az intézmény területén kötelező minden diákunk és kísérője számára!
7.3. Kézfertőtlenítési lehetőséget minden épületünkben a kihelyezett fertőtlenítő készülékek használatával biztosítunk.
7.4. A felső tagozaton 2020. június 16-án (kedd), az alsó tagozaton 2020. június 17-én (szerda) adjuk át a bizonyítványokat. A pontos időpontról az osztályfőnökök értesítik a Szülőket.

8. Ünnepélyes ballagást a 8. osztályos diákjaink számára a tanévnyitóval egybekötve 2020. augusztus 29-én (szombat) 9.00-tól tartunk, amelynek részleteiről az érintetteket tájékoztatni fogjuk.

Gyenes Viktor                        Szabó J. Róbert
Igazgató                                  Fenntartó

Litér, 2020. május 31.