Munkatársaink

Nevelőtestület 2019. augusztusi csoportkép

Vezetőség a 2019/2020-as tanévben

                                                                Gyenes Viktor igazgató,                                                                         Okleveles földrajz-környezetvédelem-környezettan szakos általános-és középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető

                                                        Pintér Katalin igazgatóhelyettes,                                                             tanító, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető

                                                             Szabó J. Róbert lelkivezető,                                                                 református lelkipásztor, református hitoktató

                                                        Kovács István gazdasági vezető,                                                         mérlegképes könyvelő, számviteli szakügyintéző

 

Pedagógusaink a 2019-2020-as tanévben

ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG

            Károlyi Györgyné (Ildikó) tanító 2. osztály, szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus

                        Cziráki Miklósné (Csilla) tanító 2. osztály, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető és mentorpedagógus

Szántóné Szabó Zsuzsanna tanító 1. osztály

Noszlopy Szilvia tanító 3. osztály

         Kondicsné Borbély Szilvia tanító 4. osztály, szakvizsgázott pedagógus: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

Marton Csilla tanító 4. osztály, rajz szakos tanár (5-8. osztályok) – jelenleg GYES-en

Kertészné Kárpáti Katalin tanító 1. osztály, alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Egyedné Kamondi Tünde tanító 3. osztály, technika szakos tanár (5-8. osztályok)

                                      Pintér Katalin tanító ének-zene, tánc és mozgás

                   Szabóné Mayer Melinda református lelkipásztor, református hitoktató (óraadó) 1-4. osztályok

 

Mátrai Zsanett római katolikus hittanár-nevelőtanár (óraadó)

 

FELSŐ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG

        Éliásné Bíró Lilla történelem szakos bölcsész és tanár, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, 6. osztály osztályfőnöke


Farkas Csabáné (Csilla) magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 7. osztály osztályfőnöke

Spengler András testnevelés szakos tanár, okleveles biológiatanár, 8. osztály osztályfőnöke, felső tagozatos munkaközösség-vezető

Tasi Sándorné (Anita) matematika-informatika-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető. 5. osztály osztályfőnöke

Bán Helga angol nyelv és irodalom szakos tanár, természetpedagógiai szakvezető, Ökoiskola munkacsoport vezetője

   Gyenes Viktor földrajz-kémia-természetismeret szakos tanár

Moldován László magyar-ének-zene szakos tanár, tanulószoba vezető

Nagy Anita német nyelv szakos tanár

Tari Edit agrármérnök, biológia szakos tanár (óraadó)

                                                             Szabó J. Róbert                                                                református lelkipásztor, református hitoktató (óraadó) 5-8. osztályok

 Lakics Krisztián római katolikus hittanár-nevelőtanár (óraadó) 5-8. osztályok

Adrienn

Varga-Sárzó Adrienn testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő (óraadó), szakvizsgázott pedagógus: gyakorlatvezető mentortanár, közoktatási vezető

Szabó Sándor táncpedagógus (óraadó)

Várkonyi Gabriella vegyész, okl. kémia szakos tanár, okl. fizika szakos tanár (óraadó)

Kertész László tiszteletbeli pedagógus

kosárlabda edző

 

REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET LITÉRI TELEPHELYÉNEK MUNKATÁRSAI

Szabó Anita gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, okleveles gyógypedagógia tanár

Gyenes-Kotra Mónika logopédus terapeuta, tanár, okleveles gyógypedagógus

Kretz Adrienn óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus,

okleveles tanácsadó szakpszichológus (óraadó)

 

TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN REFORMÁTUS MŰVÉSZETI ISKOLA LITÉRI TELEPHELYÉNEK MUNKATÁRSAI

Szabó Erzsébet telephelyvezető tanár, rajz-festészet tanszak tanára

tanító, rajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: mozgókép és médiaismeret

 

Rácz Bernadett zongora tanszak tanára

Fejlesztőpedagógus, okleveles zongoratanár

 

Dr. Csillagné Demel Eszter szolfézs és dalos kör tanára

Príma Primissima díjas karnagy, ének-zene szakos tanár, okleveles karnagy, Kokas pedagógus

 


Demény István fúvós tanszak tanára

Rézfúvós zenetanár

 

Bóza Kristóf gitár tanszak tanára

Gitártanár

Id. Kató Balázs kerámia tanszak tanára

Keramikusművész

 

PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ INTÉZMÉNYI MUNKATÁRSAK

  Kovács István gazdasági vezető, technikai csoport vezetője

Kisantal Zsuzsanna iskolatitkár, matematika-fizika szakos tanár, református hitoktató

Göndöcs Gábor gondnok

Kernuszné Baksa Beatrix takarító

Molnár Istvánné, Ili takarító

Supán Árpádné, Andrea konyhai dolgozó

Sárköziné Galambos Anikó konyhai dolgozó, takarító

Erzsi

Újvári Attiláné (Erzsébet) iskolai védőnő

(0688/463-003, 0630/469-4176, vedono@liter.hu, védőnői tanácsadó helye: Litér, Előd utca 5.)

 

 

Pedagógus kollégáink…

Feketéné Németh Diána történelem, hon-és népismerettanár 2015-2016. Gyermekáldás és nevelés miatt jelenleg otthon

                Lakics Krisztiánné (Klári) római katolikus hittanár-nevelőtanár (óraadó) Gyermekáldás és nevelés miatt jelenleg otthon

Kisantal Tibor matematika-fizika-informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető. Iskolánk pedagógusa: 2007-2018, az intézmény igazgatója: 2008-2015.

Jani Erika matematika-fizika szakos tanár iskolánk pedagógusa volt 1976-2016. Nyugállományba vonult 2016-ban.

Tarnóczai Géza történelem, erkölcstan, etika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető és etika, erkölcstan szakvizsga. Iskolánk pedagógusa 2016-2018.

Kiss Judit biológia-kémia szakos tanár, tanulószoba vezető. Iskolánk tanára volt: 2015-2016

Hujber Ferencné (Zsuzsa) római katolikus hitoktató (óraadó). Nyugállományba vonult 2018-ban.

263818_463418943691009_66998075_n

Mohos Katalin német nyelvtanár (óraadó) 2016-2018.

16523937_1567542096606919_1365507775_o

Tácsik Krisztina oligofrén pedagógia szakos tanár, szurdopedagógus (óraadó). Iskolánk dolgozója volt 2014-2019.

Bíró Tímea pszichológus (óraadó). Iskolánk dolgozója volt 2018-2019.

Bálint Győző zongora és szintetizátor tanszak tanára. Iskolánk dolgozója volt a 2018-2019-es tanévben.

Szujóné Nagy Erika

Szujóné Nagy Erika pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens 2015-2018.

 

Szuromi Miklós ének-zene szakos tanár, iskolánkban tanított óraadóként 2014-2016, nyugállományba vonult 2016-ban

 

Bodor Nikoletta logopédus 2015/2016-os tanév

 

Rákosné Lang Szilvia logopédus 2016/2017-es tanév