Testnevelés

A 2016/2017-es tanév első félévi tömegsport foglalkozásai (5-8. osztály)

Kézilabda edzés:

péntekenként  14:15 – 15:15 óráig

Röplabda edzés:

csütörtökönként  15:00 – 16:00 óráig

Minden diákot szeretettel várok!

A TESTNEVELÉS ÓRÁK RENDJE

2016/2017

Az órákon való aktív részvétel a következőkben felsoroltakon kívül minden diák számára kötelező.

 • Akit gyógytestnevelésre utaltak (II./B és III. kategória) és az érdemjegyét is gyógytestnevelésből kapja.
 • Akit orvos, szülő ment fel a testnevelés alól – lásd felmentéseknél.

Az órákról való hiányzás, késés a házirendben meghatározott szankciókat von maga után. Minden tanulónak az óra helyszínén kell tartózkodnia, ez alól csak a szaktanár adhat felmentést.

A hiányzások igazolásának módját is a házirendbe szabályozott módon kell végrehajtani.

Felmentések:

 • Orvosi felmentés: orvos által kiállított igazolás.
 • Szülői felmentés: az ellenőrzőbe bejegyzett kérelem, félévenként 6 alkalommal (6 óra). Egész hetes időtartamra nem menthet fel szülő (betegségre hivatkozva).
 • Részleges felmentés: szülő kérvényezheti az ok megjelölésével, a tanár bírálja el, felszerelést az órára hozni kell.

A felmentett tanulóknak az óra helyszínén kell tartózkodniuk. Azt elhagyni csak a szaktanár engedélyével lehet.

Felszerelés:

 • Lányok: sötét alsó, fehér póló, tornacipő, hideg időben melegítő alsó-felső.
 • Fiúk: sötét rövidnadrág, fehér póló, tornacipő, hideg időben melegítő alsó-felső.
 • A téli időben szabadtéri foglalkozásoknál: sapka, sál, kesztyű.

Ha az adott órának megfelelő (kinti-benti órák) felszerelése hiányzik a tanulónak, akkor a következő szabályok érvényesek:

 • Két alkalom engedélyezett félévenként.
 • A harmadik alkalomtól kezdve (minden következő alkalom) szaktanári figyelmeztetés az órai munkavégzés hiánya miatt.
 • Az ötödik alkalom után elégtelen osztályzat.

Minden osztály az első testnevelés órán tájékoztatást kap az órák rendjéről, az öltözői rendről és balesetvédelmi tudnivalókról.

 

2016. szeptember 02.