2020. augusztusi csoportkép
Név, végzettségFénykép Munkakör
INTÉZMÉNYVEZETÉS
Gyenes Viktor
okl. földrajz-környezettan szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető, minőségfejlesztési szakmenedzser hallgató
Igazgató, természetismeret, földrajz
Pintér Katalin 
tanító ének-zene szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Igazgatóhelyettes,
tanító 4. osztály

Szabó J. Róbert
református lelkipásztor
Lelki vezető, fenntartó, református hitoktató
Kovács István
mérlegképes könyvelő, számviteli szakügyintéző
Gazdasági vezető
ALSÓ TAGOZAT
Kondicsné Borbély Szilvia
tanító-magyar műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
Tanító 1. osztály
Koszorús-Erdélyi Valéria 
tanító-ének-zene műveltségterület, kántor, okl. teológus
Tanító 1. osztály
Kertészné Kárpáti Katalin 
tanító – könyvtár szakkollégium
Tanító 2. osztály, alsó tagozatos munkaközösség-vezető, iskolai könyvtáros
Szántóné Szabó Zsuzsanna 
tanító – ének-zene szakkollégium
Tanító 2. osztály
Károlyi Györgyné (Ildikó) 
tanító – testnevelés szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus
Tanító 3. osztály, Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Cziráki Miklósné (Csilla) 
tanító – könyvtár szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető és mentorpedagógus
Tanító 3. osztály,
iskolai könyvtáros
Noszlopy Szilvia 
tanító – magyar műveltségterület, szociálpedagógus, felnőttoktatási szakértő
Tanító 4. osztály
Dancs Csaba
művelődésszervező, turizmus szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Pedagógiai asszisztens
Szabóné Mayer Melinda 
református lelkipásztor
Református hitoktató
Lakics Krisztiánné (Klári)
római katolikus hittanár-nevelőtanár
Római katolikus hitoktató (1-4. osztályok)
FELSŐ TAGOZAT

Spengler András
testnevelés szakos tanár, okleveles középiskolai biológiatanár
Biológia, természetismeret, testnevelés,
5. osztály osztályfőnöke, felső tagozatos munkaközösség-vezető
Rózsás Anita
matematika-informatika-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Matematika, informatika, 6. osztály osztályfőnöke, tankönyvfelelős
Éliásné Bíró Lilla 
okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus
Történelem, etika, tanulószoba, 7. osztály osztályfőnöke
Farkas Csabáné (Csilla)
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Magyar nyelv-és irodalom, 8. osztály osztályfőnöke
Egyedné Kamondi Tünde 
tanító – vizuális kultúra szakkollégium, okleveles technika és életvitel szakos tanár
Technika és életvitel, vizuális kultúra (5-6.), tanulószoba, napközi 4. osztály
Bán Helga
okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár, természetpedagógiai szakvezető
Angol nyelv, ökoiskola munkacsoport vezetője
Nagy Anita 
német nyelv szakos tanár, tanító szakos hallgató
Német nyelv, napközi 4. osztály
Várkonyi Gabriella 
vegyész, okleveles kémia szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár
Fizika
Mézes József
okleveles matematika-kémia szakos tanár, köznevelési szakértő, szaktanácsadó, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Kémia
Karli Éva 
zeneelmélet-szolfézs tanár, karvezető, informatikus könyvtáros
Ének-zene, szolfézs, dalos
Szabó Erzsébet 
tanító, rajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: mozgókép és médiaismeret
Vizuális kultúra (7-8. osztályok), grafika-festészet tanszak tanára
Lakics Krisztián 
római katolikus hittanár-nevelőtanár
Római katolikus hitoktató (5-8. osztályok)
Szabó Sándor 
táncpedagógus
Tánc és mozgás (néptánc 3-8. osztályok)
Varga-Sárzó Adrienn 
testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő, szakvizsgázott pedagógus: gyakorlatvezető mentortanár, közoktatási vezető
AdriennGyógytestnevelés (1-8. osztályok)
Kertész László
tiszteletbeli pedagógus
Kosárlabda edző
REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET LITÉRI TELEPHELYÉNEK MUNKATÁRSAI
Szabó Anita
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
okleveles gyógypedagógia tanára
Mozgásfejlesztés, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
Gyenes-Kotra Mónika 
logopédus terapeuta, tanár, okleveles gyógypedagógus
Logopédiai fejlesztés, gyógypedagógia
Kretz Adrienn 
óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus,
okleveles tanácsadó szakpszichológus
Iskolapszichológia
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN REFORMÁTUS MŰVÉSZETI ISKOLA LITÉRI TELEPHELYÉNEK MUNKATÁRSAI
Szabó Erzsébet 
tanító, rajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: mozgókép és médiaismeret
Telephelyi koordinátor, grafika-festészet tanszak tanára
Karli Éva 
zeneelmélet-szolfézs tanár, karvezető, informatikus könyvtáros
Szolfézs-zeneelmélet, dalos tanár
Rácz Bernadett
fejlesztőpedagógus, okleveles zongoratanár
Zongora tanszak tanára
Demény István
rézfúvós zenetanár
Fúvós tanszak tanára
Id. Kató Balázs
keramikusművész
Kerámia tanszak tanára
Bóza Kristóf
gitártanár
Gitár tanszak tanára
PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
Spengler-Farkas Orsolya
okleveles norvég szakos előadó és bölcsész
Iskolatitkár
Újvári Attiláné (Erzsébet) 
iskolai védőnő
(0688/463-003, 0630/469-4176, vedono@liter.hu, védőnői tanácsadó helye: 8196 Litér, Előd utca 5.)
ErzsiIskolai védőnő
Göndöcs GáborGondnok
Kernuszné Baksa Beatrix,
Molnár Istvánné, Ili
Takarítók
Supán Árpádné Andrea,
Sárköziné Galambos Anikó
Konyhai dolgozók, takarítók
GYERMEKÁLDÁS MIATT JELENLEG TÁVOL
Feketéné Németh Diána
történelem, hon-és népismerettanár
Marton Csilla
tanító és rajz szakos tanár
PEDAGÓGUS KOLLÉGÁINK VOLTAK
Kisantal Tibor 
matematika-fizika-informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető. Iskolánk pedagógusa: 2007-2018, az intézmény igazgatója: 2008-2015.
Jani Erika
matematika-fizika szakos tanár, iskolánk pedagógusa volt 1976-2016, az intézmény igazgatója 2000-2007. Nyugállományba vonult 2016-ban.
Kisantal Zsuzsanna
iskolatitkár 2012-2020, matematika-fizika szakos tanár, református hitoktató.
Moldován László 
magyar-ének-zene szakos tanár, tanulószoba vezető 2016-2020. Nyugállományba vonult 2020-ban.
Tari Edit
agrármérnök, biológia szakos tanár 2016-2020.
Tarnóczai Géza
történelem, erkölcstan, etika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető és etika, erkölcstan szakvizsga. Iskolánk pedagógusa 2016-2018.
Kiss Judit
biológia-kémia szakos tanár, tanulószoba vezető. Iskolánk tanára volt: 2015-2016
Hujber Ferencné (Zsuzsa)
római katolikus hitoktató. Nyugállományba vonult 2018-ban.
Mohos Katalin 
német nyelvtanár 2016-2018.
263818_463418943691009_66998075_n
Tácsik Krisztina
oligofrén pedagógia szakos tanár, szurdopedagógus. Iskolánk munkatársa volt 2014-2019.
16523937_1567542096606919_1365507775_o

Dr. Csillagné Demel Eszter szolfézs és dalos kör tanára 2018-2020. Príma Primissima díjas karnagy, ének-zene szakos tanár, okleveles karnagy, Kokas pedagógus. Nyugállományba vonult 2020.
Szujóné Nagy Erika
pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens 2015-2018.
Szujóné Nagy Erika
Bíró Tímea 
pszichológus. Iskolánk munkatársa volt 2018-2019.
Bálint Győző
zongora és szintetizátor tanszak tanára. Iskolánk munkatársa volt a 2018-2019-es tanévben.
 
Szuromi Miklós 
ének-zene szakos tanár, iskolánkban tanított óraadóként 2014-2016, nyugállományba vonult 2016-ban.
Rákosné Lang Szilvia
logopédus 2016/2017-es tanév
Bodor Nikoletta
logopédus 2015/2016-os tanév