Beiskolázással kapcsolatos e-mail címünk (minden megkeresésre válaszolunk): igazgato.literiskola@gmail.com

Titkárságunk elérhetősége: 0630/271-1298

A Litéri Református Általános Iskola bemutatkozó kisfilme az iskolánk iránt érdeklődőknek, és iskolapolgárainknak

Az „Égigérő fa” óvoda-iskola közötti átmenetet segítő személyiségfejlesztő program leírása

Programunkat 1996-ban kezdtük a Megyei Pedagógiai Intézet tudtával és felügyeletével, 2004-ben felülvizsgáltuk a pedagógiai programunkat a kiadott Nemzeti alaptanterv alapján, és elkészítettük helyi tantervünket az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek szerint.

Programunk célja:

 • az óvoda-iskola átmenetének zökkenő mentessé tétele
 • a kisgyermekkor, kisiskoláskor (6-8 éves kor) sajátosságaihoz, igényeihez alkalmazkodó tanulási forma
 • olyan komplex közeg megteremtése, ahol a nevelés, és személyiség fejlesztés valóban megvalósulhat

Mottónk: Szentgyörgyi Albert gondolata, mely szerint az iskola dolga:

 • hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni
 • hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
 • hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
 • hogy megtanítson szeretni azt, amit csinálunk,
 • és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.

Hivatásunk a nevelés, a szónak nemzetközi értelmében, ahol vezetést, növekedést jelent, vagyis vezetés a növekedésben.

A nevelés célja megkeresni és felszínre hozni a gyerekben rejlő képességeket. A képességek előhívásának útja a megértés, alkalmazás, alkalmazkodás, értelmezés, helyzetfelismerés, megoldási utak megtalálásának segítése, összegezve az INTELLIGENCIA. Valamint olyan jellemvonások (akaraterő, kitartás, türelem, önzetlenség, nyitottság, humor…) kialakítása és kibontakoztatása, amelyek az intelligencián túl a JÓ alapot biztosítják a feladatok megoldásához, távolabbra tekintve a gyermekeink boldogulásához.

Az alsó tagozatban az a legfontosabb dolgunk, hogy érdeklődést, csodálkozást ébresszünk, – sok-sok ablakot nyissunk a világra – az új ismereteket beillesszük, megerősítsük azt, amit TUDNAK, – egységbe rendezzük – ébren tartsuk a kíváncsiságot, a TANULÁSI KEDVET, hiszen megtartása egy életre szól.

Ehhez szeretnénk a törvények meghatározta keretek megtartásával, a lehetőségek kitágításával megfelelő, inspiráló közeget teremteni:

 • rugalmas időbeosztás, változatos tanulási forma: ráhangoló játék, tanóra, gyakorlóóra, képességfejlesztő foglalkozás
 • sport, játék – mozgás
 • kézműves foglalkozások – alkotás, alkalmazás
 • Művészetek – a megnövekedett óraszámban tanítandó rajz és énekórák játékos, komplexebb formában való tanítása

Első osztály: A gyermekek 7.45 -16.00 óráig tartózkodnak az iskolában. Az osztályt két tanító tanítja délelőtt, délután. A délelőttös 7.45 órától 13.00-ig, a délutános 10.05-tól 16 óráig van az osztállyal. Így van egy másfél órás időszak, melyet differenciálásra, kiscsoportos foglalkozásra, személyiségfejlesztésre fel tudnak használni. Első osztályban a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva év elején lerövidítjük a foglalkozások időtartamát 25-30 percre, hiszen az elsős tanuló egyféle ingerhatásra képtelen tovább figyelni. Ez lehetővé teszi, hogy egy nap sokkal több műveltségi területtel ismerkedjenek meg, foglalkozzanak, valamint a már elsajátított ismeretek begyakoroltatása a nap folyamán még egyszer megtörténhessen annak a pedagógusnak az irányításával, aki megtanította.  Főleg első osztályban, a tanulási szokások kialakításánál fontos, hogy elegendő időt adjunk a műveletek begyakorlására. Az itt ráfordított idő később megtérül. Az írástanításnál egyszerre csak három-négy gyerekkel ülünk asztalhoz, addig a többiek játszanak. Így mindenki a saját tempójában, állandó pedagógusi ellenőrzés, korrekció alatt dolgozhat. Célunk az önállóság kialakítása, ami viszont elképzelhetetlen a szoktatási időszak nélkül. A főfoglalkozásokon első osztályban az ünnepkörök a téma, míg második osztályban a népi kismesterségek.

A köztes időt a következő tervezett tevékenységi formával töltjük ki:

 • Bábozás,
 • dramatizálás
 • Mozgás, tánc,
 • Kommunikáció, illem
 • Természetismeret, természetvédelem, emberismeret
 • Sport, játék
 • Népi kismesterségek

Ennek a programnak a megvalósítása vonzóvá teszi a gyermekek számára az iskolát.

Egy kis ízelítő iskolánk mindennapjainak életéből: