Beiratkozás a 2021/2022-es tanévben induló első osztályba

I. Tájékoztató a Litéri Református Általános Iskolába történő beíratás rendjéről

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai ONLINE beíratás ideje:
2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 2021. április 16. (péntek) 16.00

  • A beiratkozás online felületen történik, tehát az iskolában NEM KELL és NEM IS SZABAD személyesen megjelenni!
  • Az online felület elérhetőségét (közvetlen linkjét) 2021. április 15-én (csütörtök) 7.45-kor tesszük közzé iskolánk hivatalos honlapján (literirefiskola.hu). Kérjük, figyeljék a felületet!
  • A beíratással kapcsolatban felmerülő probléma esetén (például nem tudnak online felületen beiratkozni, technikai probléma merül fel), kérjük, értesítse e-mailen Gyenes Viktor iskolaigazgatót az igazgato.literiskola@gmail.com címen vagy hívja ügyeleti telefonszámunkat a 0688/588-021-es számon (munkanapokon 7.30-12.00)!
  • A felvételt nyert gyermekek esetében a beiratkozáshoz szükséges hivatalos dokumentumok bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetén kerül majd sor!

A felvételről az iskola igazgatója 2021. április 23-ig dönt, amelyről ezt követően elektronikus úton írásban értesíti a Szülőket.

II. Jogorvoslat, jogszabályi tájékoztatás:

  • A döntés ellen a Szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Iskolánk fenntartója: Litéri Református Egyházközség. Képviseli: Szabó J. Róbert református lelkipásztor. https://refliter.hu/

III. Gyakran ismételt kérdések

Indulhat párhuzamos első osztály 2021. szeptemberében?

Igen, megfelelő létszámú jelentkező esetén van lehetőség párhuzamosan kettő első osztály indítására.

Ha párhuzamos osztály indul, hol fognak tanulni a gyerekek?

Az első osztályos diákok mindenképpen a kastélyépületben fognak tanulni az iskolaépítéstől függetlenül.

Kik lesznek az osztálytanítók?

Amennyiben párhuzamos első osztály indítására lesz szükség, abban az esetben bővítjük munkatársi közösségünk, hogy mind a kettő első osztályunkhoz kettő tanító és egy pedagógiai asszisztens kollégát tudjunk rendelni. Az egyik osztály tanítója biztosan a mostani negyedik osztályos tanító lesz. Jelen helyzetben ennél több és biztosabb információval nem tudunk szolgálni.

Szülőként eldönthetem, hogy melyik osztályba, melyik tanítóhoz szeretném íratni gyermekem?

Szülőként joga van a szabad iskolaválasztáshoz. Ha eldöntötte, hogy iskolánkat választja, és ezt a döntését a beiratkozáskor írásban megerősíti, és gyermeke felvételt nyer iskolánkba, akkor az osztályba sorolást pedagógiai-szakmai és szervezési elvek alapján az iskolavezetés fogja eldönteni, tehát ebben szülői döntési jogkör nincs. Kérjük, semmilyen formában ne is próbálkozzanak ezzel! Köszönjük! 🙂

Mit jelent, hogy az iskola református általános iskolaként működik?

Iskolánk református fenntartásban működő egyházi általános iskola.

  • Hétfő reggelente közös hétindító áhítattal kezdjük a hetet, amely 7.45-8.00 között tart. Ezt iskolánk lelki vezetője tartja, és ekkor kerül sor az előző heti eredmények, örömhírek bemutatására, a problémák, feladatok megbeszélésére. Ez egyúttal iskolagyűlés is, amely kiemelten fontos a KÖZÖSSÉG szempontjából.
  • A hitoktatáson való részvétel kötelező (református vagy római katolikus hittan választható) heti kettő tanítási órában. Szülőnek joga van dönteni arról, hogy református vagy katolikus hittant választ gyermekének. (További vallásgyakorlási kötelezettség – pl.: templombajárás – nincs.)
  • Elvárjuk Diákjainktól és Szüleiktől is, hogy az iskolánk keresztény szemléletű Pedagógiai programját és Házirendjét betartsák.

Szeretne még kérdezni valamit, amire nem kapott választ?

Írja meg nekünk a beiskolazas2021.literiskola@gmail.com címre, amelyre minden esetben válaszolunk!

Iskolánk bemutatkozó kisfilmjét is szeretettel ajánljuk figyelmükbe: