BEIRATKOZÁS a 2023/2024-es tanév első évfolyamába

BEIRATKOZÁS a 2023/2024-es tanév első évfolyamába

1. A beiratkozás időpontja:

2023. április 20-21. (csütörtök 7.00 – péntek 12.00) Az online kérdőív folyamatosan rendelkezésre áll!

2. A beiratkozás ONLINE rendszerben történik:

A kérdőív linkjét 2023. április 20-án, csütörtökön, 7.00-kor tesszük közzé iskolánk honlapján. A felvételt nem a kitöltés időpontja határozza meg!

3. A beiratkozáshoz szükséges tudnivalók/adatok:

 • Tudomásul veszik és elfogadják, hogy iskolánk egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmény?
 • Elfogadják iskolánk Házirendjét és Pedagógiai Programját, amely elkötelezett a keresztyén értékrendű nevelés mellett? (Intézményünk hivatalos alapdokumentumai elérhetők az Oktatási Hivatal KIR Közzétételi listáján, az alábbi linken: https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201743)
 • Gyermek neve (születési anyakönyvi kivonat alapján)
 • Gyermek oktatási azonosítója (OM azonosító – kérjük, kérdezzék meg az óvodában!)
 • Hány évig járt a gyermek óvodába?
 • Szülők neve/gondviselő neve
 • Gyermek és szülők lakcíme, lakcímkártyák kiállításának időpontja (külön-külön mindenkié!)
 • Gyermek TB száma, születési helye és ideje
 • Anya neve, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)
 • Apa neve, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)
 • Gyermek rendelkezik SNI/BTM határozattal? Igen > kérjük szkennelve e-mailen elküldeni az igazgato.literiskola@gmail.com címre legkésőbb 2023. április 21. (péntek) 12.00-ig! Amennyiben a vizsgálat folyamatban van, kérjük e-mailen jelezzék azt is!
 • Református vagy római katolikus hittanra szeretne járni gyermeke?

4. A beiratkozás rendje:

 1. Online adatfelvételi lap kitöltése 2023. április 20. (7.00) – április 21. (12.00) között.
 2. Előzetes tájékoztatást kapnak a szülők e-mailen 2023. április 21-én, 17.00-ig, hogy a felvételi kérelmük beérkezett-e, szükséges-e hiánypótlás, vagy további adategyeztetés. Azon szülők részére is ebben az időpontban küldünk tájékoztatást, akiknek gyermekét biztosan nem tudjuk intézményünkbe felvenni.
 3. Felvételi határozatokról szóló hivatalos, írásbeli tájékoztatás küldése e-mailen 2023. április 25-én, kedden, 17.00-ig.
 4. Hivatalos adategyeztetés és iratbemutatás (személyes megjelenéssel az iskolában), NEK regisztrációs lap bemutatása (erről részletes tájékoztatást adunk e-mailen azon tanulók szülei részére, akik felvételt nyertek intézményünkbe): 2023. május 15-19.

Az iskolai beiratkozással kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket feltehetik Gyenes Viktor igazgató részére az igazgato.literiskola@gmail.com címen, vagy munkaidőben a 06302711298-as telefonszámon.

Iskolánk fenntartója a Litéri Református Egyházközség (képviselik: Szabó J. Róbert esperes és Halmy Gyula főgondnok). A felvételi eljárással kapcsolatban panaszt tenni első fokon a Fenntartónak címezve lehetséges.

Együttműködésüket köszönve tisztelettel:

Gyenes Viktor sk.

Igazgató

Litér, 2023. április 12.