Bódi Mária Magdolnára emlékeztek

A Veszprémi Érsekség Bódi Mária Magdolna litéri ünnepét tartotta iskolánkban 2024. április 13-án. Kovács Gergely posztulátor előadásával kezdődött a program, amit szentmise követett az udvaron.  A szervezők szeretetvendégségre hívták a megjelenteket, majd közös imádság kíséretében Magdi sírját látogatták meg, és virágokat helyeztek el tiszteletük jeléül.

Bódi Magdi élete, tanúságtétele példaként áll a mai gyermekek számára felekezettől függetlenül. Őrizzük meg emlékét tovább!

Köszönjük iskolánk vezetőségének és munkatársainak a rendezvény fogadását, és a házigazdai feladatok ellátását!

Pintér Katalin