Családi életre nevelés

Családi életre nevelés

A program célja a családi életre nevelés, valamint a társas kapcsolati kultúrára történő felkészítés. A család működésének, illetve különböző szintjeinek a nyolcadikos osztály gyermekeivel történő közös feldolgozása, hogy ezáltal jobban megértsék, hogy mi történik körülöttük a családban, például szerepvállalások, kölcsönösség, feladatmegosztás, érzelmek és indulatok kezelése területén. Az érintett csoport megszólításán és személyes részvételük, érdeklődésük felkeltésén túl az önismeret iránti igény, valamint a kritikai gondolkodás kialakítása a fő feladat.

A családi életre nevelés alternatív, személyközpontú megközelítését tűztük ki célul a korosztályok sajátosságait figyelembe véve. Elsődleges szempont volt számunkra, hogy az általunk közvetített attitűdök és értékek igazán bensővé váljanak a gyerekekben. A kiscsoportos kötetlen beszélgetések során az általuk megélt, illetve közvetlen környezetükben tapasztalt, a hagyományostól eltérő, megváltozott családformák erősségeit és gyengeségeit tárgyaltuk meg. A család feladatának meghatározásával pontosítottuk a családtagok, elsődlegesen szülő – gyermek, illetőleg férfi – nő és testvérek szerepeit. A gyerekekkel folytatott témafeldolgozás eszközével lehetőséget biztosítottunk érzelmeik verbalizálására, és a családban élők közérzetének megtárgyalására. A közös munka során nagy hangsúlyt fektettünk egymás véleményének és gondolatainak meghallgatására, illetve a sikerélmény és a pozitív kommunikáció megteremtésére. Az alapvető értékek megválasztásával a csoportmunka során a személyes beállítódás, morális magatartás és az egyéni elképzelések is kifejezésre kerültek.

Képek

fejlec