Gyorstalpaló 1: Egész napos iskola?

2013. szeptember 1-től hatályossá válik a köznevelési törvény számos újszerű rendelkezése. Ezek alapjaiban érintik a gyerekek és pedagógusok időbeosztását. Tanév előtti „gyorstalpaló” sorozatunkban igyekszünk választ adni a legégetőbb kérdésekre.

Íme, az első: Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia?

A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. Ez a szabályozás szeptembertől minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik.

Mit is jelent ez a mi iskolánkban?

1-2. osztály: E két osztály a pedagógiai program szerint egész napos oktatásban vesz részt. Ettől az évtől kezdve nem 15, hanem 16 óráig lesznek a foglalkozásaik (tanóra, gyakorlás, játék). 16 óráig tehát kötelező a bent létük, nem kikérhetőek.

3-8. osztály: Szeptembertől kezdve az iskolának biztosítani kell azokat a kereteket, melyekkel a gyermekek tanulása, közösségi és sportélete az iskolán belül megoldódik. A gyermekek esetileg vagy rendszeresen kikérhetőek, de ehhez írásos kérést kell benyújtani az igazgatónak.

Alapesetben tehát kvázi „napközis”, 16 órakor hazamenő szeptember 1-től az a tanulónk, akit nem kérnek el. A szülő kérhet:

a) Teljes felmentést, ha úgy gondolja, hogy otthon ideálisabb körülményeket tud biztosítani a gyermek felkészülésének, szabadidős tevékenységének.

b) Részleges, rendszeres felmentést, ha vannak olyan délutánok, amikor máshol szakkörre, sportkörre vinné a gyermeket, vagy egyszerűen csak otthon szeretné tudni.

A felajánlott délutáni programok:

Napközi és tanszoba: Azoknak, ahol a szülőnek nincs lehetősége a gyermek tanulásának, felkészülésének felügyeletére.

Korrepetálás, egyéni foglalkozás: Azoknak a gyerekeknek, akik lemaradtak egy-egy tantárgyból, nehezebben sajátítják el a tananyagot. A korrepetálásra a tanár jelölhet ki gyermekeket, illetve a szülő is kérheti azt.

Tehetséggondozás csoportban vagy egyénileg: A kiemelten tehetséges gyermekek felkészítése, amely általában versenyekhez kapcsolódik.

Szakkör, sportkör: Szeretnénk fellendíteni a tehetséggondozás ezen formáit. Tantárgyi szakkörök, vagy a gyerekek érdeklődési köre alapján szervezett önképző körök formájában.

Osztályprogramok, kirándulások, túrák: Az osztály igényei szerint.