Helyi tantervek

Helyi tanterv minta (letölt, átnevez – tantargynev_helyi_tagozat.doc):

https://docs.google.com/file/d/0B1qxXUrANQd1bkUxQ2ZfQWYwVVE/edit?usp=sharing

Kerettantervek az 1. ponthoz (Tantárgyi bevezető) és a 2. ponthoz (Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként):

http://kerettanterv.ofi.hu/

Értékelési szempontok a 3. ponthoz (bal oldali zöld menüből alsó és felső tagozathoz letölthető helyi tantervi ajánlásokban):

http://www.ntk.hu/helyi_tanterv

Tantestület által elfogadott órahálók:

Felső tagozat: 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4
Idegen nyelvek 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 2 2
Erkölcstan 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Biológia-egészségtan 2 1,5
Fizika 2 1,5
Kémia 1,5 2
Földrajz 1,5 2
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 1
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 4 4 4 4
Tánc 1 1 1 1
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31

Leave A Reply