Iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztató a Litéri Református Általános Iskolába történő beíratás rendjéről

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai ONLINE beíratás ideje:
2020. április 6. (hétfő) 8.00 – 2020. április 8. (szerda) 18.00

  • A beiratkozás online felületen történik, tehát az iskolában NEM KELL és NEM IS SZABAD személyesen megjelenni!
  • Az online felület elérhetőségét (közvetlen linkjét) 2020. április 6-án (hétfő) 7.45-kor tesszük közé iskolánk hivatalos honlapján (literirefiskola.hu). Kérjük, figyeljék a felületet!
  • A beíratással kapcsolatban felmerülő probléma esetén kérjük (például nem tudnak online felületen beiratkozni), értesítse e-mailen Gyenes Viktor iskolaigazgatót az igazgato.literiskola@gmail.com címen vagy hívja ügyeleti telefonszámunk a 0688/588-021-es számon (hétfő-szerda 8.00-12.00)!
  • A felvett gyermekek esetében a beiratkozáshoz szükséges hivatalos dokumentumok bemutatására a 2020/2021-es tanév kezdetén kerül majd sor!

A felvételről az iskola igazgatója 2020. április 27-ig dönt, amelyről ezt követően elektronikus úton írásban értesíti a szülőket.

Jogorvoslat, jogszabályi tájékoztatás:

  • A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Iskolánk fenntartója: Litéri Református Egyházközség. Képviseli: Szabó J. Róbert református lelkipásztor. https://refliter.hu/