KÖZLEMÉNY a Litéri Református Általános Iskola bővítésével kapcsolatban

Gyülekezetünk és iskolánk vezetése, örömmel tapasztalva Litér község fejlődését és növekedését és az ebből következő gyermeklétszám emelkedését, négy évvel kezdte el tervezni a település iskolájának bővítését. Elképzeléseinket a litéri képviselőtestületek elviekben támogatták.

Kontrát Károly államtitkár úr, településünk országgyűlési képviselőjének közbenjárásával, 2020. október 6-án, elképzeléseinkről tájékoztathattuk Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter urat. A tárgyaláson Szabó J. Róbert lelkipásztor, Varga Mihály polgármester úr és Bencze Éva jegyző, együtt képviseltük a településünk életét jelentősen gazdagító projektet.

Gulyás Gergely miniszter úr meghallgatott bennünket, és ígéretet tett arra, hogy Magyarország Kormánya támogatni fogja a Litéri Református Általános Iskola bővítését. Köszönjük Miniszter Úr és Államtitkár Úr mellénk állását és iskolabővítésünk támogatását!

Istennek hála! Ennyire közel még nem jutottunk ahhoz, hogy a lapostetős épületünk helyén egy korszerű, kétszintes, 64 fős étteremmel, egy 182m2 alapterületű aulával, normális méretű nevelőtestületi szobával, valamint négy szaktanteremmel és szertárakkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, egy 21. századi új iskolaépületeben nevelhessük a következő évek litéri iskolás nemzedékeit.

Litér, 2020. 10. 06.

Szabó J. Róbert skHalmy Gyula sk.Gyenes Viktor sk.
lelkipásztorgondnokigazgató