Tanévzáró és ballagás a Litéri Református Általános Iskolában

Farkas Csilla magyar szakos tanár a hetedik osztály tanulóival, szülőkkel és a Szülői Munkaközösség tagjaival már péntek délután előkészítették a ballagáshoz a díszletet. Mivel ÖKO iskola vagyunk ebben az évben a levendula dominált, ugyanis a szárított csokrokat el lehet tenni, újra lehet hasznosítani.

A csengőszó előtt a ballagók a hetedik osztályosoktól névre szóló tarisznyát kaptak ajándékba, nem a szokásos hamuba sült pogácsával, hanem az egész életüket végig kísérő útmutatóval. Volt benne iránytű, hogy el ne tévedjenek, cukorka, hogy megédesítse az életüket, kavics, hogy hozzászokjanak a nehéz terhek cipeléséhez, zsebkendő a könnyek letörléséhez, radír a hibák kijavításához, és végül, de nem utolsó sorban egy bibliai ige: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézsaiás 55: 6. verse)

A ballagó diákok Spengler András osztályfőnökkel és Gyenes Viktor igazgató vezetésével vonultak az új iskola épületéből a kastélyépületbe, majd annak teraszára, ahol kezdetét vette a tanévzáró.

Szabóné Mayer Melinda hittan tanár, református lelkipásztor áhítatot tartott a Máté evangéliuma 18 rész 3-5 versei alapján: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” Kihívott egy elsős kisgyereket, Szabó Lehel személyében, és interaktív módon kérdezgette őt, hasonló módon tehetett az Úr  Jézus  Krisztus közel kétezer évvel ezelőtt példát adva számunkra.

Szabó Johanna egy történettel, Szamosi Ádám, Glöck Lenke, Szava László hetedik osztályos diákok verssel búcsúztak a ballagóktól.

Mivel leszakadt az ég, az ünnepség a hetedik és nyolcadikos diákoknak és a vendégeknek az új iskola aulájában folytatódott. A többi osztály diákjai a saját tantermükbe vonultak, az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat és a jutalomkönyveket.

A nyolcadik osztályosok nevében Tóbiás Lilien és Kaiser Kevin búcsúzott az iskolatársaktól és a tanároktól.

Pusker Olivér végzős diák a 4S Street dallal köszönt el iskolájától, diáktársaitól.

Gyenes Viktor iskolaigazgató elmondta köszöntő beszédét, tanévzáró gondolatait, és minden ballagóval kezet fogott és elköszönt. Kiemelte, hogy a tanév során mind a pedagógus kollégák, mind a szülők sokat tettek azért, hogy iskolánk fejlődjön. Nagy Anita, Feketéné Németh Diána, Gyenes-Kotra Mónika szereztek újabb diplomát. Szívből gratulálunk nekik!

A nyolcadikosok közül Kondás Zsófia, Izsó Rómeó és Molnár Roland részesültek igazgatói dicséretben, a hetedikesek közül pedig Somogyi Ábel.

Iskolánkban hagyomány, hogy az elballagó nyolcadikosok elültetik emlékeik fáját az iskola parkjába. Így történt ez most is: Viktor bácsival és osztályfőnökükkel elültették a szelídgesztenye csemetét.

Az ünnepség ideje alatt a konferálást Varga Áron, a hangosítást Moldován László végezte.

Köszönjük minden közreműködőnek az áldozatos munkáját!

A nyári szünetre minden kollégának, diáknak és családtagjaiknak kívánunk jó pihenést, feltöltődést!

Faust Zita

Halmy Fanni fotói megtekinthetőek az alábbi linken:

https://halmyphoto.pixieset.com/2024ballags