Tantestületi változások

Kedves felsős Szülők!

Értesítem Önöket, hogy Szentkirályi Tóth Gellért óraadó kollégánk Budapestre költözése miatt a második félévtől a földrajz tantárgyat Lohnné Stahl Rita, az Öveges szakközépiskola szaktanára, a rajz tantárgyat pedig Nagy Nóra, az Ars Nova Művészeti Iskola rajztanára fogja tanítani.

Az ilyen közepes méretű iskolában, mint a mienk, nem tudjuk az összes tantárgyat ellátni óraadó tanárok bevonása nélkül. Különösen igaz ez olyan tantárgyakra, amelyek kis óraszámban vannak jelen az órarendben – ilyenek a természettudományos vagy a művészeti tárgyak.

Míg az alsó tagozaton a tanítók minden tantárgyat taníthatnak, a felsőben csak az adott szak vagy szakpár tanítható. Az igazság az, hogy az utóbbi időben sok helyen már nemcsak két, hanem háromszakos tanárra lenne szükség, ehelyett a tanárképző intézmények ontották magukból az egyszakosokat.

Év elején két óraadó tanárunk is jelezte, hogy teljes állást kaptak egy-egy városi iskolában, így nem tudják ellátni eddigi feladatukat. Most szintén munkahelyváltás, költözés miatt kell változtatnunk a tanításunk rendjén.

Kérem szíves megértésüket és támogatásukat, hisz a mostanában jelentkező tanárhiány miatt fontos tényező, hogy iskolánkban meg tudjuk tartani szakos ellátottságunkat!

 

Kisantal Tibor ig.