Új kollégáink bemutatkozása

Iskolánkban hagyomány, hogy a tanév kezdete előtt új, vagy visszatérő pedagógus kollégáink bemutatkoznak.

Fogadják szeretettel és bizalommal a Litéri Református Általános Iskola csapatát erősítő kollégáinkat!

Bittmann Angéla (tanító 1/A osztály)

Tanító-művelődésszervezőként végeztem ember és társadalom műveltségterülettel Győrben, majd művelődésszervező szakon Pécsett. Napközis nevelőként 8 évet tanítottam összevont csoportokat 1-4. osztályig és délelőtti tanórákat tartottam alsó és felső osztályokban. Nagy örömmel várom, hogy a leendő első osztályosok tanító nénijeként kezdjem el a következő tanévet. Mindig fontosnak tartottam, hogy a gyerekek egy szeretetteljes légkörben fejlődjenek saját egyéniségüknek, értékeiknek megfelelően. Az osztályban egymást segítő, bátorító közösség működéséhez játékokkal, mozgással, kézműveskedéssel, mesékkel készülök. Az új ismeretek elsajátításában változatos munkaformákkal és segítségadással szeretném az önállóság felé vezető utat megmutatni a gyerekeknek. Bízom abban, hogy a kisdiákok a tanulásban is minél hamarabb megtalálják örömüket.

Feketéné Németh Diána (tanulószoba vezető felső tagozaton)

Már általános iskolai éveim alatt eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni, ebben leginkább a tanítónénik inspiráltak. A történelem iránti szeretetem középiskolás koromban alakult ki, így egyértelmű volt, hogy a tanári pályát választom hivatásomnak. 2013-ban diplomáztam a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem – hon- és népismeret szakán, az alapképzésben etika szakpárral. 2015 óta vagyok a Litéri Református Általános Iskola tanára, bár az utóbbi 5 évet otthon töltöttem 3 kisgyermekemmel. Most félállásban, tanulószobák alkalmával találkozhatnak velem a felső tagozatos diákok. A gyerekekkel általában jól kijövök, közvetlen vagyok, életszemléletem pozitív. Kíváncsian várom az előttem álló munkát, feladatokat. Hiszem, hogy szeretetteljes odafordulással és türelemmel sokat tanulhatunk egymástól.

Petkes Csaba (tanító 1/A osztály)

1965-ben születtem. Katolikus, somogyi kis faluban gyermekeskedtem. 
Az ott kapott értékrend a mai napig meghatározza az életemet.

Eredetileg autószerelő, de aztán tanító végzettséget szereztem, ének-zene szakkollégiummal. (Manapság műveltségterületnek mondják.)

Történelem szakra is jártam, sajnos éppen a diplomaszerzés maradt el, mivel már akkoriban is több dolgot műveltem egyszerre, mint kellett volna.
Kereskedelmi és labdarúgó edzői végzettségeim is vannak.

Általános iskolában minden korosztállyal dolgoztam, már nagyon korán, 24 évesen igazgatóhelyettesi feladatokat is elláttam.

A pedagógia területén a drámapedagógiába, a projektpedagógiába és leginkább a tanulásmódszertanba ástam bele magam.
Ezekkel kapcsolatban saját akkreditált pedagógus továbbképzési programokat dolgoztam ki, amelyek ma is rendelkeznek akkreditációval.
Az elmúlt évtizedekben leginkább ezeket a továbbképzéseket vezettem.
Ennek okán kerültem ismeretségbe a Litéri Református Iskola tantestületével is.
Saját tanulásmódszertani programom, a „Tanulnijó” tanfolyamok a mai napig élnek, csoportjaink dolgoznak az ország több területén.

A Veszprémi Érseki Főiskola Pedagógiai Tanszékén is tanítok óraadó oktatóként  tanulásmódszertannal, projektpedagógiával, drámapedagógiával kapcsolatos tantárgyakat.

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a  Litéri Református Iskola tanítója lehetek.

László Lilla (tanító gyakornok 1/A és 1/B osztályok)

László Lilla vagyok, 24 éves. Ez év januárjában végeztem a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán, mint tanító. Műveltségterületemként a magyart választottam. 

A képzésem alatti összefüggő tanítási gyakorlatomat már a litéri iskolában végeztem, és örömmel tölt el, hogy mostanra már munkahelyemnek tekinthetem. Sok szép emlék köt az iskolához, mivel magam is itt töltöttem diákéveim egy részét. A gyerekek felé szeretettel és türelemmel fordulok, hamar megtalálom velük a közös hangot. Hiszek benne, hogy mind pedagógiai asszisztensként, mind pedig tanítóként jó kapcsolatot sikerül kialakítani a kollégákkal,  diákokkal és szüleikkel is, és könnyedén tudunk majd együttműködni. 

Dr. Hubai Katalin Eszter (kémia 7. és 8. osztályok)

Dr. Hubai Katalin Eszter vagyok, 2010-ben végeztem a Pannon Egyetem kémia-környezettan tanári szakán, majd 2017-ben tudományos doktori fokozatot szereztem környezettudomány tudományágban. Jelenleg főállásban adjunktusként dolgozom a Pannon Egyetem Ökotoxikológiai Kutatócsoportjában, ahol rendszeresen publikálok angol nyelven külföldi folyóiratokban toxikológia témakörben. A kutatás mellett kémiát, biológiát, környezeti elemek monitorozását, növénytant, toxikológiát, oktatok a mérnök és tanári szakos hallgatóknak. Az általam vezetett tanítási gyakorlatokon a természetismeret-környezettan szakos tanárjelöltek a Litéri Református Iskolában vettek részt óralátogatásokon. Mindig nagyon tetszett az iskola és a benne uralkodó légkör ezért szívesen vettem a felkérést, hogy én is csatlakozzak az iskola tanári közösségéhez.

Egyetemi oktatói munkám mellett több alkalommal dolgoztam óraadóként általános- és középiskolában. Minden esetben maximális türelemmel és együttérzéssel voltam a diákok irányába. Nagyon fontosnak tartom, hogy ismét vonzóvá, izgalmassá tegyük a természettudományokat ezért törekedni fogok rá, hogy a kémia ne „mumus” tantárgy legyen.