Elsőáldozó diákjaink

„hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek” Márk evangéliuma 10.15

Április 21-én 5 gyermek, közülük hárman iskolánk tanulói:

Lakics Mátyás 3./a o.

Márta Mihály 3./b o.

Paizs Norbert 3./a o.

első alkalommal vehette magához az Oltáriszentséget. Az ünnepi alkalmat alapos felkészítés előzte meg. Iskolánk 3. osztályosai egész évben a hittanórákon és szentmiséken készültek a szentségek felvételére, az áldozást megelőző pénteken pedig a bűnbocsánat szentségéhez járultak, hogy méltó és tiszta lélekkel fogadhassák életükben először az oltár ajándékát, az Eukarisztiát.

Az ünnepi szentmise fényét emelte a Veszprém Város Vegyeskara senior énekkarának szolgálata.

A szertartást követően az elsőáldozók felszabadultan vettek részt családjaikkal együtt a templomban rendezett szeretetvendégségen.

A szentségek felvételéhez vezető úton Norbert atya, Lakics Krisztián, Lakics Krisztiánné (Klári néni) hitoktatók mellett sokan mások is segítették a gyermekeket. Külön köszönet illeti meg a szülőket, keresztszülőket, hogy kísérik gyermekeiket Istenhez.

Lakics Krisztián hitoktató