Félévi változások iskolánkban

Mint bizonyára hallották, a félév fordultával két kollégától búcsúzunk.

Kissné Görög Szilvia tanárnő kémiát és biológiát tanított. Egyetemi végzettsége mellett az utóbbi években gyógyszertári asszisztens szakképesítést is szerzett, s most lehetősége volt elhelyezkedni ebben a szakmában.

Helyére Kis Judit tanárnő került, szintén kémia-biológia szakos, az utóbbi években Balatonfüreden tanított.

Szén Lászlóné, Marika néni Veszprémben, lakóhelyéhez közel, a Simonyi Zsigmond Általános Iskolában kapott állást. Osztályfőnöki feladatait Egyedné Kamondi Tünde tanárnő fogja ellátni. A magyar tantárgyat Farkas Csabáné, Csilla néni veszi majd át.

Távozó kollégáinknak köszönjük munkáját, életükre Isten gazdag áldását kívánva búcsúzunk tőlük!

Kisantal Tibor igazgató