Fogadóóra a felső tagozaton

Fogadóóra terembeosztása

2014. október 6.

igazgatói Kisantal Tibor igazgató;

informatika

nevelői Szabó Róbert lelkész;

hitoktató

  1. osztály
Szén Lászlóné 5. osztály osztályfőnöke; magyar, történelem, mozgókép
  1. osztály
Farkas Csabáné 6. osztály osztályfőnöke; magyar, etika, tanulószoba
  1. osztály
Spengler András 7. osztály osztályfőnöke; testnevelés
  1. osztály
Jani Erika 8. osztály osztályfőnöke; matematika, fizika
iskolatitkári szoba Dézsiné Bán Helga

angol

  1. osztály
Kissné Görög Szilvia

természetismeret, kémia

nevelői Egyedné Kamondi Tünde

technika

nevelői Pintér Katalin

nép- és honismeret

nevelői Lohné Stahl Rita

földrajz

nevelői Szuromi Miklós

ének