Húsvétra készülünk

Nagyhét van, amely keresztény hitünk szerint a Húsvétot megelőző hét, amikor Jézus már bevonult Jeruzsálembe, és amelynek vége a kereszthalál… Azonban a kereszthalál nem a véget, hanem a feltámadást hordozza magában, amely miatt Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe.

Húsvétra készülvén 2023. április 4-én diákistentisztelet keretében Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor, iskolánk lelki vezetője tartott ünnepi igehirdetést, amely során a húsvéti eseményeket vettük végig kisfilm és lelkipásztori magyarázat formájában. Mindezt éneklés és közös imádság tette teljessé. A katolikus templomban Laposa Norbert plébános Atya celebrálta a diákmisét, amelyet követően szentgyónási lehetőséget is biztosított diákjaink és pedagógusaink számára.

Minden diákunk és munkatársunk átvehette Húsvét alkalmából ezt a szép képes Bibliát. Gyenes Viktor igazgató Úr azt kívánta, hogy olvassák a gyerekek, és beszélgessenek az olvasottakról családtagjaikról, így élve át Húsvét csodáját, a feltámadás ünnepét!

Minden Iskolapolgárunknak és Családjaiknak áldott Húsvétot kívánunk!