Konfirmáció 2022

A konfirmáció gyülekezeti ünnep, de 2012 óta, amikortól iskolánk újra egyházi, református fenntartásba került, immár kicsit iskolai ünnep is. A konfirmáció nálunk az a nap, amikor végzős diákjaink közül azok, akik erre jelentkeznek, gyülekezetünkben ünnepélyesen a felnőtt, úrvacsorával élő egyháztagjaink sorába fogadjuk.

Május 15-én, vasárnap, iskolánk 5 tanulója vált a Litéri Református Gyülekezet felnőtt tagjává: Bíró Zsombor, Harnos Hanna, Kondics Zsolt, Sárközi Dominik és Vida Zara. Ennek az istentiszteletnek emelkedett pillanata volt az, amikor végzős diákjainkkal együtt imádkoztunk: „Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztségben szövetségével ajándékozott meg. Köszönöm Isten hűségét, hogy nem fogy el irántam irgalma, hanem minden reggel megújul rajtam! Hálát adok Jézus Krisztusnak, aki bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekem is a kereszten, akiben Isten szeretetét mutatta meg irántam is. Kérem Isten Szentlelkének erejét és vezetését, hogy megtanulhassam, miként lehet Isten dicsősségére élnem. Ámen!”

Ifjú konfirmálóink talán még nem érezték át ennek az imádságnak a mélységét, de reményeink szerint egyszer, talán évek múlva, majd megértik ezt is. Addig is szívből kívánjuk nekik, hogy legyenek hálás, Isten Lelke által vezetett, és Teremtőjük örömére élő, közösségüket és családjukat gazdagító emberekké!

Az idei konfirmációnak különlegessége volt az is, hogy egyben a nyolcadikos reformátusok tanulmányzáró alkalmai is volt ez. Értük is imádkoztunk, és tőlük is elbúcsúztunk. Előttük is, akárcsak a konfirmálók előtt, nyitott litéri közösségünk és templomunk ajtaja. Szeretettel várjuk mindannyiukat!

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor