Néptánc

Nemzetiségi, népismereti programok – néptánc;

60 alkalom

 

A lendület, kreativitás a Litéri Református Általános Iskolában elnevezésű programban 2013 októbere óta folyik néptáncoktatás nagyjából a tíz év körüli korosztály számára. A heti egy alkalommal tartott foglalkozások keretén belül a Kárpát-medence egyes tájegységeinek tánc- és zeneanyagával ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A 60 alkalomra tervezett oktatási sorozat első harmadában Rábaköz néptáncos és zenei kultúrájával találkozhattak a résztvevők. Az előre összeállított tematika alapján a legfontosabb rábaközi tánctípusok kerültek be a repertoárba. Külön a fiúk szanyi verbunkkal, illetve szili karéjjal ismerkedhettek meg, míg a lányok énekes vonulós játékokkal és tipikusan Rábaközre jellemző eszközös játékokkal fejleszthették tánc- és énektudásukat. Az ugrós táncaink egyik legfejlettebb szerkezetű, igen karakteres típusa a „dus” az egész csoport tetszését elnyerte. Ezt a táncot mind párban, mind szólisztikusan, mind csoportosan, gazdag figurázással sajátították el a litéri táncosok. Páros táncaink közül a lassú és friss csárdás volt a fő témája az oktatásnak. Az egyes táncok tanítása során nagy hangsúly került a kísérőzene, kísérődallamok megismerésére. A külön daltanulással eltöltött idő nagyban elősegítette a rábaközi kultúra alapos megismerését. A zenekari kíséret pedig a hangszerekkel való ismerkedést hivatott szolgálni.

Mivel a magyar néprajzi tájegységek igen gazdag és változatos viselkedéskultúrával rendelkeznek, ezért a rábaközi táncok oktatása is tartalmazta a ruházat ünnepi, hétköznapi és tánchoz használt darabjainak megismerését. A külön – külön megtanított táncokat a gyerekek kezdetben improvizálva, később pedig a tanulást elősegítő etűdökben gyakorolhatták. Ezeket a gyakorló folyamatokat végül egy dramaturgiai terv alapján koreográfiaként táncolhatták és mutathatták be.

Az első ilyen bemutatkozási lehetőség a 2013-as karácsonyi műsor volt, ahol a táncosok már színpadi körülmények között, élőzenével kísért előadáson adhattak számot addigi tudásukról. Nagy sikert aratott táncuk községünk március 15-i ünnepségén is.

A rábaközi táncok elsajátítása után az erdélyi dialektus székely táncaival ismerkedhetnek a résztvevők. A Székelyföld táncainak bemutatása várhatóan hasonló sikereket jelenthet majd a gyerekeknek, így szolgálva táncos és közösségi fejlődésüket saját maguk és közönségük megelégedésére.

Szabó Sándor