Iskolai beíratások: április 28-29-én

Értesítem a kedves szülőket, hogy Iskolánkban a leendő elsős gyermekek beiratkozásának időpontja
ÁPRILIS 28-29-én, hétfőn és kedden lesz.
Ezen időpontokban 8-17 óráig találkozhatnak a kedves szülők a beirató osztályfőnökökkel, hittantanárokkal.
A szokatlanul késői időponttal alkalmazkodunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal döntéséhez, mely az egész megye területére egységesen szabályozza az iskolai beiratás időpontját. További fontos információk alább.

„Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Kormányhivatali tájékoztató itt.