Prevenciós program indult a 7. osztályban

Iskolánk is csatlakozott a Veszprémi Drogambulancia Alapítvány: „A teljeskörű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó iskolai programok” elnevezésű előadássorozatához, amelynek célja, hogy a 10 alkalommal, bontott csoportban megvalósuló prevenciós foglalkozások során a diákok olyan ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek birtokában ellenállóbakká válnak az egészségkárosító magatartásokkal szemben. A résztvevő diákok a közvetlen, interaktív módszer során jobban megnyílnak, sokat beszélgetnek, megtanulják az empátia, az elfogadás, a tolerancia jelentését, részt vesznek stresszkezelő feladatokban, gyakorolják a segítségkérés lehetőségeit, ismereteik hitelessé válnak, szociális készségeik fejlődnek.

Köszönjük Orbán Tímea és Hubainé Lipp Katalin munkáját, akik iskolánkban fogják végigvezetni a programot!