Rendhagyó hon-és népismeret óra Kondics Istvánnal

Litér helytörténeti kiállítását gondozó Kondics házaspár fogadta vendégül iskolánk ötödik osztályát 2019. május 13-án. Tanulóink kipróbálták, közelről megszemlélték azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyekről hon- és népismeret órán hallottak. Minden eszköz egy-egy régi litéri családot idézett meg. A tanévben megszerzett tudásukat felelevenítették állattartás, gabonatermelés témakörében.  Személyes élményeken keresztül ismertük meg falunk múltját, az emberek életét, a községünkhöz tartozó földrajzi helyeket. Szó esett a régi iskoláról, a paraszti konyháról, a méhészkedésről, az emberi élet fordulóiról. Pista bácsi türelemmel mesélt a régi eszközökről, készítésükről, használatukról. Éva néni finomsággal és üdítővel kedveskedett a gyerekeknek. Köszönjük önzetlen munkájukat. Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekeink megismerjék az elmúlt világ szépségeit, az akkori életmód nehézségeit, értékeit. Ezeket megismerve talán jobban értékelik saját lehetőségeiket.

Pintér Katalin igazgatóhelyettes