Serpa Kalandpark

Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenység – Sportnap

2014. március 31-én Balatonfűzfőn jártunk a Serpa Kalandparkban.

A XXI. század emberének életformája egyre távolodik attól az ideális állapottól, amely az ember testi és szellemi összhangját megteremtheti. Ezért szükséges olyan típusú feladatok megoldására megtanítani őket, mint amilyenekkel a Serpa Kalandparkban találkoztak.

Az első és második osztály a Kis Vuk akadálypályát teljesítette, mely 10 elemből áll, és kifejezetten a 6-8 éves korosztály számára készült. Ez a pálya egyensúlyi, koordinációs és erőelemek olyan keverékét tartalmazza, melyhez a koncentráció, a logikus gondolkodás és a megfelelő fizikum, illetve a bajtársiasság (egymás segítése, biztatása) szükséges már ebben az életkorban is. A pálya teljesítése 10-15 perc időtartamú. A 3-4. osztályosok a Karak pályán mentek, amely tartalmazza a Kis Vukot, de nehezebb akadályokkal van megtoldva, így kétszer olyan hosszú. Kb. 25-30 perc a teljesítési ideje. Itt még az állóképesség fejlesztésére is lehetőségük volt a diákoknak.

Az 5-6-7. osztályosok a Zsigmondy úton mentek, mely fizikailag nehezebb és komolyabb koncentrációt igényelt, mert az előbbi pályák 1-2 méteres magasságával szemben itt 4-5 méter magasságban haladtak a gyerekek. Teljesítési ideje kb. 30 perc. A 8. osztályosok már a 6-10 m magas Koppány útját járták az előzőhöz képest dupla hosszban, mely szintén az állóképességet és a folyamatos koncentrációt fejleszti pluszban. Teljesítési ideje 40-60 perc.

Ráadásként a falmászást gyakoroltuk, minden korosztály a saját szintjének megfelelően. A picik a 6 m-es falon, a nagyobbak a 9 és 10 m magas falakon. A mászás mindent fejleszt: a térlátást, a koordinációt, erőt, ügyességet, bátorságot, akaratot, bizalmat a másik iránt (tartó ember). Ezek a tulajdonságok természetesen igazak az akadálypályákra is, csak itt még koncentráltabban.

Nagyon kellemes és hasznos időt töltöttünk a parkban. Jó volt látni, ahogy a gyerekek saját magukat küzdik le dacolva a félelemmel, a bizonytalansággal. Társaik biztatták őket, segítségükre siettek. Felejthetetlen marad az az öröm, ami a próba megtétele után sugárzott a gyerekek arcáról.

A segítőket is meg kell dicsérni! Emberségesen, kedvesen, kitartóan buzdították tanulóinkat a pálya megtételére.

Képek

fejlec