Kompetenciamérés 2013

kompetencia

2013. év hatodikosai, azaz jelenlegi hetedikes osztályunk szép eredményt ért el a megmérettetésben: 1567 pontos összteljesítményükkel jóval az országos átlag felett végeztek matematikából, szintúgy szövegértésből 1542-vel. Matematikai eredményükkel a községi, város, megyeszékhelyi és fővárosi iskolák átlagát is megelőzték, csak a nyolcosztályos gimnáziumi átlageredmény volt magasabb. Szövegértésből pedig a községi és városi iskolákat előzték meg.

A múlt évben elballagott nyolcadikosaink eredményei „szerényebbek” voltak. Matematikából a községi átlagon felül teljesítettek, de az országos átlag alatt, szövegértésből pedig a kisközségek átlagát tudták csak meghaladni. Náluk lehetőség van tanulmányozni a hatodikos teljesítményükhöz viszonyított fejlődésüket is. Megállapítható, hogy mindkét tanulmányi területen átlagosan 100 ponttal többet teljesítettek, tehát a gyenge eredményekhez képest is kimutatható az oktató munka hozzáadott értéke.

Az eredmények nyilvánosak és megtekinthetőek a következő oldalakon >>

Jelenlegi 7. osztály.

Tavalyi nyolcadikosok.

Magyarázat: Infografika.

A kompetenciamérésről:

Minden évben a 6. és 8. osztályos tanulóinkat érinti a vizsgálat, melynek célja a gyermekek szövegértési és matematikai fejlődésének nyomon követése. A méréssel összehasonlíthatóvá válnak az iskolák eredményei, s településtípusok szerinti összehasonlításra is lehetőség van.

Az összehasonlítás persze mindig eredményez némi bizonytalanságot: Egy szabolcsi kisfalu intézményét lehet-e a budapesti elit iskolához viszonyítani? Ugyanakkor az elemzések inormációt adnak a hozzáadott értékről, a pedagógusok által végzett munkáról is.