Új eljárásrend 2020. október 1-től!

Tisztelt Iskolapolgárok!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által küldött levéllel összhangban – amely a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szól – a 2020/2021-es tanévre a következő helyi eljárási rendet vezetjük be 2020. október 1-től visszavonásig és vagy módosításig:

 1. Szülő, gyermek hozzátartozója, felnőtt személyek – akik nem állnak jogviszonyban a Litéri Református Általános Iskolával, illetve nem rendelkeznek erre a célra kiadott külön intézményvezetői engedéllyel – az iskola területén (az iskolaudvart is beleértve) NEM TARTÓZKODHATNAK!
 2. A gyerekeket – reggel érkezéskor – az udvari kapuig kísérhetik szüleik, felnőttek. 16 órakor ugyanígy az udvari kapunál várhatják gyermeküket. 16 óra előtti távozás esetén a pedagógusokkal való előzetes egyeztetés szükséges a digitális naplón keresztül (ez a hivatalos kommunikációs csatorna). A belépési rendet folyamatosan ellenőrizzük!
 3. Az iskolaudvarra történő belépéskor kötelező a kapuban elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő szer használata minden diákunk, munkatársunk részére!
 4. Az épületekbe történő beléptetésnél kötelező a testhőmérséklet mérése, amelyet több csoportban, több hőmérővel az ügyeletes pedagógusok végeznek el.
 5. Minden diák illetve intézményi dolgozó testhőmérsékletének mérése kötelező!
 6. Amennyiben a hőmérő 37.8 C0-nál magasabb értéket jelent, úgy az illetőt az iskolatitkári szobában el kell különíteni, és egy újabb eszközzel ismételt mérést kell végrehajtani. Amennyiben ez a mérés is megerősíti a lázas állapot gyanúját, úgy a kiskorú/fiatalkorú tanuló hozzátartozóját telefonon keresztül értesíteni kell, akinek kötelessége gyermekét otthonába kísérni (ezt követően a gyermek orvosával konzultálni, lásd a 17. és a 18. pontokat!). Munkavállaló esetében a munkavégzés nem kerülhet sor lázas állapotban!
 7. Minden épületünkben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatát automata és pumpás készülékek bevonásával, amelyet minden diákunknak kötelessége használni az épületbe történő belépéskor is!
 8. A mosdókban folyékony szappan, papír kéztörlő és melegvíz biztosítják a szabályos kézmosás feltételeit, amelyet a tanítási nap folyamán minden diákunknak használnia kell. Ennek felügyeletét a pedagógusok látják el! Feltöltésükről folyamatosan gondoskodunk, jelentős raktárkészlettel rendelkezünk!
 9. A mosdókat, wc-ket, étkező helyiségeket és minden kilincset naponta több alkalommal vírusírtó felületkezelő szerekkel fertőtlenítjük.
 10. Minden általunk használt tisztítószer megfelel a hatályos előírásoknak, ezekből megfelelő készlettel rendelkezünk.
 11. A tanórák közötti szünetekben:
  1. Minden osztálytermet teljes mértékben át kell szellőztetni!
  1. Meghatározott rend alapján az iskolaudvaron (1 hektáros terület) lehet csoportonként játszani, szabad levegőzni.
  1. A csoportok keveredését, a csoportosulást el kell kerülni! Erről az ügyeletes pedagógusok gondoskodnak.
 12. Az első félév közösségi programjait a nagyobb létszám és a biztonságos távolságtartás miatt töröltük, csak és kizárólag azon programokat tartjuk meg, és olyan módon, hogy azok kockázatot ne jelentsenek iskolánk közösségének egyetlen tagjára sem!
 13. A fogadóórákat igény szerint egyéni telefonos és/vagy digitális naplón keresztül történő egyeztetés alapján biztosítjuk.
 14. A második félév rendezvényeit az akkor aktuális helyzethez igazítjuk. (Kérjük, hogy a születés- és névnapi megemlékezéseket osztályszinten mellőzzék!)
 15. Annak érdekében, hogy a digitális tanrend esetleges bevezetése zökkenőmentes legyen, kérjük, hogy a korábbi digitális tanrend során használt alkalmazásokat (google classroom) tartsák meg, lépjenek be, és ismerjék meg annak használatát! Ezt a felületet a hagyományos tanrend mellett is alkalmazzuk.
 16. Az új helyzetre való tekintettel iskolánk pedagógiai programját kiegészítettük egy, a digitális oktatásra vonatkozó protokollal. Amennyiben a digitális oktatás ismételten életbe lép, közös munkánk során ez lesz az irányadó.
 17. Beteg gyermeket, már a gyanú felmerülése esetén se küldjenek iskolába! Kérjük, hogy bármely tünet (COVID-gyanús tünetek: hőemelkedés-láz, száraz köhögés, verejtékezés, ízlelés és szaglás elvesztése, végtagfájdalom, hányás illetve hasmenés) jelentkezése esetén a gyermeket NE engedjék iskolába, és vegyék fel a gyermek orvosával a kapcsolatot telefonon!
 18. Gyógyult gyermek csak és kizárólag orvosi igazolással („Egészséges közösségbe mehet”) térhet vissza a közösségbe.
 19. A gyógytestnevelés, a logopédiai foglalkozások, fejlesztő órák a pandémia idején is kötelezőek az érintett tanulóknak.
 20. Az ebédbefizetés módja a következőképpen változik: csak és kizárólag átutalással lehet rendezni az étkezési díjakat! Kérjük, legyenek ebben partnereink!

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a koronavirus.gov.hu felületet, amelyen a mindenkori aktuális információk és iránymutatások találhatók. Ennek tükrében eljárásrendünket folyamatosan aktualizáljuk, amennyiben szükséges módosítjuk azt!

Segítő, és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!

Bízunk abban, hogy közös akarattal és összetartással mindenki egészségben tudja az előttünk álló feladatokat teljesíteni!

Gyenes Viktor

Igazgató

Litér, 2020. szeptember 30.