Úszásoktatás beszámoló

Április 11-től 1. 2. és 3. osztályos diákjaink a balatonfűzfői uszodában 10 órás úszásoktatáson vettek részt. A gyerekek a lebegés, a siklás, a hát- és gyorsúszás alapjaival ismerkedtek meg a kismedencében szakoktatók irányításával. Voltak gyerekek, akik kezdetben nagyon féltek, megijedtek, ha arcukat víz érte. Azonban a kezdeti nehézségeken a türelmes oktatók segítettek túllendülni. A harmadikosoknál már tapasztalható, akik elsős korukban félve jártak uszodába, ma már felbátorodva végezték a feladatokat. A harmadik foglalkozástól a 2. é3. diákok jó része a nagymedence szélső pályáján is kipróbálhatta magát.

Örömmel mondhatjuk, a nyári szünetre úgy engedjük alsós gyermekeinket, hogy többségük nem fél a víztől, vízbiztonságuk megfelelő, sőt sokan egész ügyesen lebegnek, siklanak is. Reméljük, a szünetben sok kisgyereknek lesz lehetősége arra, hogy a most megtanult alapokra építve ténylegesen is megtanuljon úszni.

Hálásan köszönjük Litér Község Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal megvalósulhatott az úszásoktatás!