Iskola kontra Pótló

Kedves Szülők!

A múlt héten a községben szétszórt propagandaanyag, a Litéri Hírpótló, egyik szerzője iskolánkkal kapcsolatos állításai félrevezetőek, inkorrektek. Nem kívánok beszállni semmiféle céltalan vitatkozásba, személyeskedésbe.

Ugyanakkor az intézménnyel kapcsolatos állításokra reagálnom kell. Kérem, szenteljenek néhány percet ezek ellenőrzésére!

Az iskolával kapcsolatos állítások:

Javaslat a választások utánra, hogy újra legyen önkormányzati iskola intézményünk.
A veszprémi Kormányhivatal Oktatási Osztálya állásfoglalása szerint egyházi iskola megszüntetésével állami fenntartásba kerül. Önkormányzati visszavételre nincs lehetőség.

Sok-sok millióval többe kerül az intézmény fenntartása a falunak.
Az önkormányzat részéről a diákétkeztetés rezsiköltségét kellene biztosítani, ha állami fenntartású lenne az intézmény. Ezt most is megteszi, mivel a község diákjairól van szó. Mivel ezt – a közelítőleg 3.6 millió forintot – az önkormányzati időszakban is megkaptuk, nekem sehogy sem jön ki a sok-sok millió forint, amivel fenntartásunk többe kerül…

Nem szólhat bele az iskola irányításába az önkormányzat, a lakosok, a szülők.
Litér Község Önkormányzatának egy képviselője teljes szavazati és tanácskozási joggal tagja az Igazgatótanácsnak.
Kéthetente vezetői megbeszélést tartunk az önkormányzat, az óvoda, az iskola és az egyház részvételével.
A lakossággal és a szülőkkel pedig minden szeretetteljes és nyílt kommunikációt szorgalmazunk. De az iskola irányításának a felelőssége egyelőre engem terhel és kötelez.

Az egyház szinte semmivel sem járul hozzá az intézmény fenntartásához.
Egyházi iskolaként jogosultak vagyunk olyan normatív támogatásra, amelyből 162 gyermek mellett fenntartható az iskola.
Állami intézményként kevesebb pedagógust foglalkoztathatnánk. Körülbelül három kolléga állásába kerülne azonnal a váltás.
Az egyháznak ezen a lehetőségen kívül valóban nincs plusz anyagi erőforrása.
A lelkész, a presbitérium és az igazgatótanács iskolával kapcsolatos tevékenységét ingyen végzi.
Az ő munkájukat minősíti a cikk írója a „szinte semmi” kifejezéssel.

Személyemmel kapcsolatos állításokra nem kívánok reagálni.

Farsang:
Értelmetlen és meddő vita, ami a farsang körül kialakult. A farsang sok programunk közül csak egy.
Próbálom utoljára, viszonylag egyszerűen leírni:

  • Sokan voltunk egy ekkora művelődési házhoz.
  • A kicsik és a nagyok másként érzik jól magukat.

A farsang után több kisiskolásunk írta le örömét, a sok meglepetést, amivel kollégáim készültek, olyan élményként, ami új volt, mert róluk és nekik szólt.
Közöttük a feltételezett cikkírónak gyermeke is.

Kisantal Tibor ig.