8. osztályosaink záróvizsgája: GRATULÁLUNK! :) Büszkék vagyunk RÁTOK!

Iskolánkban a 2016/2017-es tanév óta a 8. évfolyamos diákjaink a tanév végén záróvizsgát tesznek írásbeli vizsga keretében matematikából és magyar nyelvtanból, szóbeli vizsgát az általuk tanult idegennyelvből valamint magyar irodalomból és történelemből.

A vizsga célja az általános iskolai törzsanyag rendszerezése, az alapismeretek összefoglalása, áttekintése annak érdekében, hogy a továbbtanuló diákok biztos alaptudással kezdjék meg tanulmányaikat a középfokú oktatási intézményekben. A vizsga eredménye komolyan befolyásolja a tanév végi, bizonyítványba kerülő osztályzatot, mivel 50 %-os súllyal számoljuk az éves teljesítmény mellett, így igenis komoly tétje van a vizsgának. Természetesen minden tantárgyból iskolai keretek között, órarendi óraként biztosítjuk diákjaink számára a felkészítést, és figyelembe vesszük a tanulási nehézségeket is, differenciálunk, ahol szükséges.

Az idei vizsgánk meglehetősen rendhagyóra sikerült, ugyanis…

  • 8 diákunk az angol tanév végi vizsgáját kiváltotta eredményes angol nyelvvizsgával,
  • Sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgákon nem született elégtelen érdemjegy,
  • A szóbeli vizsgákon nem kellett senkinek sem póttételt húznia,
  • A diákok jelentős része becsülettel felkészült a vizsgákra!

Ezúton is sok szeretettel GRATULÁLUNK minden 8. osztályos, immáron vizsgázott tanulónknak!

Gyenes Viktor igazgató, a vizsgabizottság elnöke