Iskolabővítéssel kapcsolatos közlemény

NYILATKOZAT

2021. 10. 18.

Az utóbbi napokban, információ hiányból, félreértésből vagy rosszindulatból született nyílt rágalmak hangzottak el a Litéri Református Egyházközség és a Litéri Református Általános Iskola iskolabővítési projektjével kapcsolatban. Olyan hamis állítások, minthogy „jelentősen túlárazott a projekt”, és olyan személyünket sértő rágalmak, mint „bizonyára saját zsebre tesszük el a különbözetet”, illetve ebből „pénzeket osztogatunk magunknak és hozzánk közelálló embereknek”. 

Ezért fontosnak tartjuk, hogy a projekttel kapcsolatban tiszta vizet öntsünk a pohárba!

1. Az iskolabővítésre kért és kapott támogatás

A projekt teljes költsége 1.2 milliárd forint. A projekt kezdeteitől ennyit kértünk, és Magyarország Kormánya az 1446/2021. (VII.6.) Kormány határozat alapján az Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások terhére 2021-ben 600 millió és 2022-ben újabb 600 millió forintot biztosított a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatására. Ebből 600 milliót már megkaptunk, a másik 600 millióra pedig ígéretünk van.

2. A beruházás költségei

A tavasszal lezajlott feltételes közbeszerzés, ami feltétele volt az elnyert kormánytámogatásnak, beárazta az iskolabővítés kivitelezési részét. A nyertes pályázó, az akkori építőipari anyagárakkal számolva, bruttó 816.812.048.- forintért vállalta az iskola új, 4 szaktantermes és kétszintes épületének kivitelezését. Amint látják, ez messze nem 600 millió forint, mint ahogyan azt – tudatlanságból, vagy tudatosan és rosszat akaróan, de hamisan – híresztelnek néhányan.

Az iskola bővítésével kapcsolatban erre a hamis információra épül az a visszatérő és súlyos vád is, hogy ez egy „túlárazott projekt”, és azért az, mert bizonyosan anyagi előnyünk származik belőle. Azontúl, hogy ez is egy meg nem alapozott és durva rágalom, érdemes végiggondolni azt, hogy egy ilyen volumenű projektnek nemcsak kivitelezési (építési) költségei vannak!

Költsége volt a közbeszerzésnek (ügyvédi, eljárási díjak), a különféle engedélyeknek és tenderterveknek. Biztosítani kellett az oktatás zavartalan működését is! Ezért a kieső tanterem és a megnövekedett gyermeklétszám miatt egy konténertanteremet és egy raktárkonténert kell bérelnünk a beruházás teljes időtartamára. A projekt lebonyolításának vannak személyi kiadási is: pl. projektmenedzsment, szakrétői díjak, műszakiellenőri csapat, tervezői művezetés stb.

Az iskolaépület felépítése után be is kell majd azt rendeznünk! (1) A tantermekbe székek, asztalok, digitális táblák kellenek. (2) A szertárakat is fel kell szerelni különböző eszközökkel. (3) S azt se felejtsük el, hogy gondoskodnunk kell egy komplett 21. századi számitástechnikai teremről, és egy törvényi előírásoknak megfelelő melegítőkonyha teljes felszereléséről. (4) A projektben ott van az 25 millió forint is, amit kártérítésként kell fizetnünk az önkormányzatnak. (5) Az iskolabővítési projektben szerepel egy az új épülethez szükséges parkoló létesítése és annak költségei. A tereprendezés (fák ültetése, parkosítás, térkövezés) kiadásai. (6) És igen, felelős beruházóként tartalékot is terveztünk a beruházásba, mert egy ilyen mértékű építkezésnél erre is szükség van. Hiszen mindig számolnunk kell váratlan, előre nem látható költségekkel. Például azzal, hogy tavasz óta úgy elszálltak az építési anyagok árai, amelyek jó estben csak 30%-kal emelik meg a tavasszal beárazott projektet.

3. Miért nem indulhat el az építkezés?

Az építkezést, minden erőfeszítésünk ellenére, az idén már bizonyosan nem tudjuk elkezdeni. Ennek két oka van:

Az egyik ok az a folyamatos polgármesteri hátráltatás, ami miatt több hónapot csúszott a projekt. A polgármester hezitálása miatt, és ez tagadni lehet, de ettől még igaz, nem öt napot, hanem hónapokat csúszott az építés. (A Litéri Hírmondó legutóbbi számában megjelent polgármesteri reflexió állítása nagyon messze áll a valóságtól, miszerint Varga Mihály késlekedése a projektben csak 5 napos csúszást okozott. Ez is annak a folyamatos dezinformációnak és önmentésnek a része, amit a polgármester folytat az iskolabővítés ügyében.)

A másik ok pedig az, hogy a kivitelezővel kötött szerződés nem léphet hatályba, mert a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésének az lett volna a feltétele, hogy a kormányzati támogatásból rendelkezésünkre áll a kivitelezéshez szükséges beruházási díj teljes összege, tehát a fentebb említett bruttó 816.812.048.- forint. Mivel azonban ebben az évben csak a támogatás felét, tehát 600 millió forintot kaptuk meg, a kapott összeg nem biztosít fedezetet az építés teljes költségére.

5. Zárszó

Szomorú dolognak tartom azt, hogy miközben egyházi iskolaként elért eredményeinkre alig kíváncsi valaki, és ez a siker az Egyházközség és a mindenkori iskolavezetés közös erőfeszítése, addig egy településünk jövője szempontjából stratégiai fontosságú projekt támogatása helyett, inkább folyamatos hátráltatást és megannyi elvtelen beszólást és kommentet kapunk. Folyamatosan „tüzelnek ránk”: személyeskedések, igaztalan vádak, alaptalan és hazug rágalmak és gyanúsítgatások fogalmazódnak meg ellenünk, és vannak „jóakaróink”, akik feljelentgetnek bennünket.

Álmomban sem gondoltam volna 2017-ben, amióta a litéri iskola bővítésén dolgozunk, hogy négy év után, amikor majd a megvalósulás küszöbén fogunk állni, ennyi akadályba ütközünk majd és az iskola bővítése miatt ennyi rosszindulattal és gyűlölettel fogunk majd találkozni. Kár! Lehetett volna ezt másként is…

Szabó J. Róbert sk.     Halmy Gyula sk.    Gyenes Viktor sk.

esperes-lelkipásztor    főgondnok         igazgató