Közlemény iskolánk bővítésével kapcsolatban

Tisztelt Szülők! Tisztelt Iskolapolgárok! Kedves Barátaink és Támogatóink!

Hosszú idő telt el azóta, hogy 2020. október 6-án hírt adtunk arról, hogy ígéretet kaptunk iskolánk bővítésére egy négy szaktantermes, kétszintes iskola épület építésére.

Az elmúlt időben, bár közleményt nem adtunk ki, mégsem tétlenkedtünk, hiszen az építkezés előkészítő szakasza zajlott. Elkészültek az engedélyes tervek, egyeztetések zajlottak az EMMI Egyházügyi Államtitkárságával, egy roppant nehéz, körülményes és bizalmatlan légkörben zajló tárgyalás Varga Mihály polgármesterrel, és lezajlott a feltételes közbeszerzés is, ami beárazta az egész projektet. De egy logisztikai gondolkodás is folyt, hogy ha elindulhat az iskolabővítés, hogyan működhet viszonylag normálisan az iskola az építkezés alatt.

2021. 05. 12-én ülhettünk le tárgyalni a Varga Mihály polgármester által összehívott képviselő-testülettel, ahol a képviselő-testület tagjai egyöntetűen kiálltak az iskola bővítése mellett, aminek kormányzati feltétele az volt, hogy az építendő új iskolaépület egyházközségünk tulajdonába kell kerüljön.

A projekt folytatáshoz, a kormányzati támogatás elnyeréséhez, már csak egyetlen polgármesteri aláírásra volt szükség. Hosszú vajjúdás után a tegnapi napon, 2021. 05. 26-án, végül megszületett ez a megállapodás. Polgármester úr aláírásának feltételeként Egyházközségünk a kormányzati támogatás terhére 25.099.842.- Forintot fizet kártérítésként Litér Község Önkormányzatának a földhasználati jog megszerzése és a lapostetős épület elbontása miatt keletkezett önkormányzatot ért veszteség miatt. 
Reménységünk szerint a jövő héten felterjeszthetjük támogatási kérelmünket az EMMI Egyházügyi Államtitkárságára, hogy a remélt támogatás elnyerése után, elindulhasson a várva-várt építkezés.

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor
a fenntartó egyházközség képviselője